Hitel

A webáruházunkban található termékeinket hitel és bérleti konstrukcióban is megvásárolhatják céges vásárlóink.

Hitel / Bérlet ügyfélszolgálat: 06-30-321-30-30, 06-20 92-59-363, 354-0037, 311-1829
e-mail: etalonet@t-online.hu

A hitelképesség vizsgálatához szükséges dokumentumok:

... cég esetén

- Cégismertető (4-5 sorban)
- Bankszámla szerződés
- Társasági szerződés
- Aláírási címpéldány
- Előző éves mérleg

... magánvállakozás esetén

- Vállalkozás bemutatása (4-5 sor)
- Vállalkozói igazolvány
- Bankszámla szerződés
- Személyi igazolvány
- Közüzemi számla
- Adóbevallás

Teendők, ha szeretné igénybevenni a konstrukciót:
A letölthető "Hitel-igénylő-adatlap" (letöltés) értelemszerű kitöltését követően kérjük, küldje meg azt +36-1/311-1829-es faxszámra! Munkatársunk jelentkezésééig türelmét kérjük!

A termékek leírásában található hitelkalkulátor gombra kattintva megtekintheti az adott termékhez kapcsolodó finanszírozási kondicókat.

Gyakran ismétlődő kérdések

A. Részlet

1. kérdés: Hogyan csökkentheti egy beruházással kétszer az adóalapját?

Amortizációval (költségleírás) és a kisvállalkozói adókedvezménnyel - egymástól függetlenül is csökkenthető az adóalap
Amennyiben a berendezést közvetlenül a vállalkozási tevékenységéhez használja, akkor lehetőség van az adóalap csökkentésére: A társasági adóról szóló törvény alapján az adóalapot csökkentheti a teljes beruházás értékével.

Törvényi háttér:

"Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek:

(1996. LXXXI Tv a Társasági adóról)

7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
zs) az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművekközé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke, figyelemmel a (11)-(12) bekezdésben foglaltakra.
 (12) Az (1) bekezdés zs) pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál"

A tárgyi eszköz, műszaki berendezés, gépek fogalma:

(2000 év C Tv. Számviteli törvény)

26. §

„(1.) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.”
„(4) A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást.”

2. kérdés: Mekkora az elszámolható amortizáció felső határa notebook esetén?

Az amortizációt a notebookra a szokásosnál nagyobb (évi 50 %-os) mértékben elszámolhatja.

3. kérdés: Hogyan és milyen mértékben igényelhető vissza az ÁFA részletvásárlás esetén?

Az áfát visszaigényelni, vagyis fizikailag a számlára visszautaltatni csak abban a mértékben lehet, amilyen mértékben a kifizetés megtörtént. függetlenül attól, hogy a számlát az áfa törvény 6. §-a alapján a birtokbaadás napján ki kell állítani. A visszaigényléshez több egyéb törvényi feltételnek is meg kell felelnie! (Áfa-körbe bejelentkezés, könyvvezetés módja, megfelelő árbevétel megléte,  a beruházások nagyságrendje stb.) Kérem ezeket könyvelőjével is egyeztesse!

Törvényi háttér:

"A termékértékesítés fogalma

(értelmező rendelkezés) 6.§

 

(1) Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában termékértékesítésnek minősül különösen:
a) a termék átadása olyan okirat alapján, amely a termék határozott időre szóló bérletéről vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a bérlő vagy a vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes bérleti díj vagy részlet kiegyenlítésével, illetve a szerződés lejártával megszerzi; ..."

4. kérdés: Mennyi Áfa vonható le a befizetendő adóból?

Amennyiben a befizetendő áfa a tárgyidőszakban meghaladja a beszerzések (valamennyi bejövő számla) összesített áfa tartalmát, akkor attól függetlenül is levonható a teljes áfa, hogy a részletvásárlásnál a számla tényleges kiegyenlítése még nem történt meg.

5. kérdés: Mi a különbség a pénzügyi lízing és a részlet adásvételi szerződés között?

Pénzügyi lízinget kizárólag a PSZÁF engedélyével rendelkező pénzügyi vállalkozások (bankok) folytathatnak. A pénzügyi lízingben a tőkét (gépérték) és a kamatokat a számla kibocsátója külön számlázza ki. Részlet-adásvételi szerződést minden gazdasági társaság köthet. A számlának nem szabad külön kamatot és tőkét tartalmaznia. Az eladó "a kamatokat", mint kereskedelmi árrést beépíti a számlába. Ennek megfelelően a vevő a kereskedelmi árréssel növelt számlát állítja be a könyvelésbe.

B. Bérlet

6. Kérdés: Mikor kapom vissza a kauciót?

A kauciót abban az esetben adjuk vissza, ha mindenben szerződés szerint teljesíti a kötelezettségeit (és leadja a gépet.)

7. Kérdés: Megvehetem a berendezést a futamidő végén?

Közvetlenül nem, de egy harmadik személy igen! Az, hogy ezt követően mi történik a géppel, nem ellenőrizzük!

8. Kérdés: Miért van erre szükség?

Az adótörvények tiltják, hogy a bérlő, vagy vele kapcsolt vállalkozásban álló személy tulajdont szerezzen!

Törvényi háttér:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

(Értelmező rendelkezések:)

 
"23. kapcsolt vállalkozás:
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik,
b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik,
c) az adózó és más személy, ha harmadik személy – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik,"

9. Kérdés: A kaució nettó, vagy bruttó?

A kaució áfa mentes!

C. Ciklikus bérlet

10. Kérdés: Mi a különbség a bérlet és a ciklikus bérlet között.

11. Kérdés: Mennyi kauciót kapok vissza, mondjuk a 18., 24. és a 32. hónapban?

  1. A 18. hónapban a kaució 2/32-ed része jár vissza, ha a szerződést a bérlő mondja fel. (2 hónappal múlt el a 16 hónap és 32 hónap an még hátra.)
  2. A 24. hónapban a kaució 1/3-a jár vissza.
  3. A 32. hónapban a futamidő felénél járunk, így a kauciónak is a fele jár vissza, de ebből 1/3-ot a 24. hónapban már visszakapott.

12. Kérdés: Ha a gépet visszaadom, mondjuk a 18. hónapban, de ugyanezzel a feltétellel bérlőt találok a gépre, mennyi pénzt kaphatok vissza?

A 18 hónapban a kaució 2/32-ed részét azonnal visszakapja, ezt követően a bérlet-bevétel 90%-át kapja meg. Mivel a futamidő végéig még 30 hónap van hátra, havi 1%-os díjjal, ennek 90 %-át, tehát 27 %-ot, vagyis a teljes kauciót visszakaphatja. Elszámolás évente történik.

D. Az ügyintézés

13. kérdés: Mi az ügyintézés menete?

- Az adatlapot kell visszaküldeni (lehetőleg emailben, vagy faxon 061 311-1829)
AZ ADATLAP ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS KÜLDHETŐ EMAILBEN!
- Telefonon felhívjuk Önt, hogy időpontot egyeztessünk az eladónál.Figyelem! A gépet Önnek kell félretetetnie a boltban. Mi csak az Ön megrendelését tudjuk megerősíteni.
- Az eladónál találkozunk, ahol a szerződéskötés és az önrész befizetését követően átveheti a berendezést.

14. kérdés: Szükséges iratmásolatok?

- Magánszemélyeknek: Lakáshitel szerződés és személyi igazolvány,
vagy személyi igazolvány és közüzemi számla és bankszámlaszerződés.
- Egyéni vállalkozónak a fentieken felül vállalkozói igazolvány.
- Cégeknek: a fentieken felül aláírási címpéldány

15. kérdés: Mennyi az átfutási idő?

A hitelképességi vizsgálat 24 órán belül történik. A szerződéskötés időpontját ezután tudjuk egyeztetni.

 

Gepmania
Kosár
Fix Informatika
Bejelentkezés
   login:
   password:
   Belépés
   Regisztráció
   Elfelejtett jelszó
További információk
Általános Szerződési Feltételek
Adatkezelési Tájékoztató
Adatvédelmi Nyilatkozat
Linkek
Kyocera és környezet
Elismerések


A feltűntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

A devizaárfolyamok gyors változás miatt, az árváltozás jogát fenntartjuk!